Budapest
Varga & Kopcsányi Ügyvédi Társulás

SZAKTERÜLETEK

Teljeskörű jogi szolgáltatás az ingatlanjog területén.

Ingatlanjog

Teljes jogi háttér biztosítása a társasági jog területén.

Társasági jog

Munkajogi szolgáltatásunk keretében ellátjuk mind a munkáltatók, mind a munkavállalók oldalán felmerülő munkajogi ügyek képviseletét.

Munkajog

Szerződések, perek, vitarendezés.

Polgári jog /
Kereskedelmi jog

Teljeskörű jogi szolgáltatás nyújtása mind a természetes személyek, mind a gazdasági társaságok követeléseinek érvényesítése során.

Követeléskezelés

Teljeskörű jogi szolgáltatás nyújtása mind a természetes személyek, mind a sajtószervek, médiaszolgáltatók számára.

Médiajog, személyiségi jog

Teljeskörű jogi szolgáltatás az ingatlanjog területén.
Bővebben

Teljes jogi háttér biztosítása a társasági jog területén.
Bővebben

Munkajogi szolgáltatásunk keretében ellátjuk mind a munkáltatók, mind a munkavállalók oldalán felmerülő munkajogi ügyek képviseletét.
Bővebben

Szerződések, perek, vitarendezés.
Bővebben

Teljeskörű jogi szolgáltatás nyújtása mind a természetes személyek, mind a gazdasági társaságok követeléseinek érvényesítése során.
Bővebben

Teljeskörű jogi szolgáltatás nyújtása mind a természetes személyek, mind a sajtószervek, médiaszolgáltatók számára.
Bővebben

Ingatlanjog

Teljeskörű jogi szolgáltatás az ingatlanjog területén.

 • adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, használati szerződés;
 • ingatlan tulajdonjog átruházással kapcsolatos jogügyletek ingatlan-nyilvántartási hátterének biztosítása;
 • jelzálogjog és egyéb biztosítéki ügyletek;
 • komplex ingatlanfejlesztési és infrastrukturális szerződések kidolgozása;
 • ingatlan beruházások jogi hátterének biztosítása;
 • társasházak alapító okirata, szervezeti és működési szabályzatok készítése;
 • az ingatlanok megszerzésével kapcsolatos adó- és illeték tanácsadás;
 • területrendezés, ingatlanok átminősítése, közreműködés szabályozási tervek elkészítésében.

Társasági jog

Teljes jogi háttér biztosítása a társasági jog területén.

 • M & A: vállalatfelvásárlási tranzakciók során a gazdasági társaság teljes jogi átvilágítása, a vállalatfelvásárlás teljeskörű lebonyolítása;
 • társaságok alapítása/módosítása;
 • jogi tanácsadás, állásfoglalás nyújtása a társaságok megalapítását megelőző és azt követő időszakra;
 • tőkeemelés és leszállítás;
 • üzletrész, részvény adásvétele, átruházása, szerződéssel kapcsolatos véleményezés;
 • társaságok átalakítása teljes körű ügyintézéssel és tanácsadással (egyesülés, szétválás);
 • társaságok megszüntetése;
 • eljárás cégbíróság és más hatóság előtt;
 • társaságok peres és nem peres képviselete.

Munkajog

Munkajogi szolgáltatásunk keretében ellátjuk mind a munkáltatók, mind a munkavállalók oldalán felmerülő munkajogi ügyek képviseletét.

 • munkaszerződések, munkáltatói és munkavállalói nyilatkozatok elkészítése, átvizsgálása;
 • Tejes körű munkajogi átvilágítás;
 • Munkajogi tanácsadás szervezeti átalakításokná;
 • munkabérrel, végkielégítéssel, felmondási idővel, szabadsággal, munkaidővel, munkavégzéssel kapcsolatos jogviták;
 • munkaügyi tanácsadás;

Polgári jog / Kereskedelmi jog

Szerződések, perek, vitarendezés.

 • általános jogi tanácsadás;
 • teljeskörű peres képviselet;
 • szerződések szerkesztése, véleményezése;
 • szerződésekkel kapcsolatos jogviták (pl. érvénytelenség, hatálytalanság, szerződésszegés, hibás teljesítés);
 • jótállás, garancia érvényesítése;
 • vállalkozási és megbízási típusú szerződések készítése;
 • fuvarozási, szállítmányozási, szállítási szerződések készítése;
 • franchise szerződések, licensz szerződések;
 • kölcsönszerződés készítése;
 • használati, forgalmazási szerződések szerkesztése;
 • kártérítési igény érvényesítése.

Követeléskezelés

Teljeskörű jogi szolgáltatás nyújtása mind a természetes személyek, mind a gazdasági társaságok követeléseinek érvényesítése során.

 • jogi tanácsadás és képviselet peren kívüli megegyezés érdekében;
 • jogi képviselet ellátása bírósági peres és nemperes eljárásban;
 • jogi képviselet fizetési meghagyásos eljárásban;
 • jogi képviselet ellátása végrehajtási eljárásban;
 • jogi képviselet ellátása felszámolási eljárásban.

Médiajog, személyiségi jog

Teljeskörű jogi szolgáltatás nyújtása mind a természetes személyek, mind a sajtószervek, médiaszolgáltatók számára.

 • sajtóhelyreigazítás;
 • sajtószervek és médiaszolgáltatók képviseletének ellátása hatósági eljárásban;
 • a jóhírnévhez való jog védelme;
 • a becsülethez való jog védelme;
 • a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog védelme;
 • a személyes szabadsághoz, a magánélethez, a magánlakás megsértéséhez való jog védelme;
 • a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog védelme;
 • az élet, a testi épség és az egészség megsértéséhez fűződő jog védelme.